Wet arbeidsmarkt in balans – aard contract verplicht op loonstrook

De regering wil als onderdeel van de introductie van premiedifferentiatie naar de aard van het contract, dat verplicht op de loonstrook wordt vermeld of het gaat om een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en of er sprake is van een oproepovereenkomst.