Minimumloon betalen bij echte stage niet verplicht

Stagiaires vallen niet onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dus ook niet onder de verplichting om het netto equivalent van het wettelijk minimumloon uit te betalen. Het moet wel om een echte stage gaan.