Polisuitkeringen erfgenamen MH-17 slachtoffers belast loon

De erfgenamen van een slachtoffer bij de MH17-ramp moeten loonbelasting betalen over een verzekeringsuitkering. De rechter ziet de verzekeringsuitkeringen als loon, omdat de uitkering volgt uit afspraken in de arbeidsovereenkomst van het slachtoffer. Omdat de premies niet waren belast, is de verzekeringsuitkering wel belast.

Delen:

Overlijdensrisicoverzekering

Vijf broers en zussen van een slachtoffer van de MH17-ramp hebben polisuitkeringen ontvangen vanuit een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering maakte onderdeel uit van een reisverzekering die was afgesloten door de werkgever van het slachtoffer ter uitvoering van het arbeidscontract.

De rechter oordeelt dat deze polisuitkeringen terecht als loon zijn aangemerkt. Als een aanspraak uit een dienstbetrekking tot uitkering komt en de premies niet waren belast, zoals in dit geval, is de uitkering wel belast.

Dienstbetrekking

De rechter is het niet eens met de erfgenamen, die vonden dat een reisverzekering doorgaans geen overlijdensrisicoverzekering inhoudt, zodat die overlijdensrisicoverzekering ook geen onderdeel van de arbeidsvoorwaarden uitmaakte en dus niet onder de dienstbetrekking viel.

Polisvoorwaarden

Volgens de rechter is het aannemelijk dat de werkgever en het slachtoffer wisten van de polisvoorwaarden. De erfgenamen hebben niet aannemelijk gemaakt dat een zakelijke reisverzekering normaal gesproken niet ook een overlijdensrisico dekt. Ook is geen sprake van een schade-uitkering wegens onrechtmatig handelen door de werkgever.

De inspecteur van de Belastingdienst heeft terecht de polisuitkeringen als gevolg van het overlijden van de zus aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Uitspraken Rechtbank Gelderland, 9 oktober 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4319, ECLI:NL:RBGEL:2018:4320, ECLI:NL:RBGEL:2018:4321, ECLI:NL:RBGEL:2018:4322, ECLI:NL:RBGEL:2018:4323