Regeldrukeffecten WWZ, WAS, WKR en meer

De ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (Wonen en Rijksdienst) hebben de Tweede Kamer de voorjaarsrapportage regeldruk aangeboden. Het kabinet ligt op koers om de 2,5 miljard aan regeldrukverlaging die het deze kabinetsperiode wil realiseren, te halen. In totaal is nu voor 2,37 miljard euro aan regelgeving in kaart gebracht. Maar hoe zit het met wetten als de Wet werk en zekerheid, de Wet aanpak schijnconstructies en de werkkostenregeling? Leveren deze ook minder regeldruk op? Wat is het effect in miljoenen euro's?