Nieuwe werkwijze banenafspraak – opheffen onderscheid overheid en markt

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken geeft aan wat de gevolgen zijn van het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid voor de arbeidskansen bij overheidswerkgevers van mensen met een arbeidsbeperking. In november komt zij met een verdere uitwerking van vereenvoudiging en verbetering van de banenafspraak, de Wajong en loonkostensubsidie.