Instemming OR bij wijziging pensioen - twee jaar na wetswijziging

Ondernemingsraden hebben sinds 1 oktober 2016 een instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst, voor zover dit van invloed is op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is toegezegd twee jaar na de inwerkingtreding te monitoren hoe de wijziging van het instemmingsrecht uitpakt in de praktijk.