Overzicht te nemen maatregelen ministerie Sociale Zaken  

Het ministerie van Sociale Zaken heeft in zijn begroting een aantal beleidswijzigingen opgenomen waaronder structureel loonkostenvoordeel voor banenafspraak en scholingsbelemmerden, de Wet arbeidsmarkt in balans en de vervanging van de Wet DBA. Maar denk ook aan de Brexit en de laatste stap van herziening van het wettelijk minimumloon. Wat staat er op stapel in 2019 en 2020?