Cruciale rol salarisadministrateur voor loonaangifteketen

In de loonaangifteketen komen geld- en gegevensstromen bij elkaar en dat vraagt om een nauwe samenwerking in de gehele keten. De salarisadministrateur speelt hierin een cruciale rol en is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de gegevens van de loonaangifte. Dit zei Adri Dokter, lid van het Team Oswo (Ondersteuning softwareontwikkelaars) van de Belastingdienst in zijn presentatie op het Jubileumcongres van het VNSa op 19 mei 2015.