Fiscaal voordeel personeelsleningen vervalt

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Fiscale verzamelwet aan de Tweede Kamer gestuurd. Zoals onder meer is toegezegd bij de behandeling van het Belastingplan 2015 wordt een maatregel voorgesteld ter voorkoming van een tariefvoordeel binnen de eigenwoningregeling als gevolg van de bestaande nihilwaardering in de loonbelasting van het rentevoordeel van de personeelslening.