Ziek door arbeidsongeval of buiten werk gelegen oorzaak

Het onderscheid tussen risque social en risque professionnel houdt in dat binnen de sociale zekerheid een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers die door een arbeidsongeval of beroepsziekte arbeidsongeschikt worden en werknemers die door een andere (buiten het werk gelegen) oorzaak arbeidsongeschikt worden. Minister Asscher informeert de Tweede Kamer in een brief over dit onderscheid.