Nettopensioenregeling voor arbeidsongeschikte werknemer

Mag de werkgever een arbeidsongeschikte deelnemer bij een pensioenfonds een nettopensioenregeling aanbieden? Deze vraag beantwoordt staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Eerste Kamer.