Pensioengat onderschat – kloof tussen verwachting en werkelijkheid

In Nederland is er een flinke kloof tussen de verwachtingen van de niet-gepensioneerden en de financiële werkelijkheid van de gepensioneerden. Nederlanders zijn geneigd de kosten van levensonderhoud na pensionering flink te onderschatten. Dat blijkt uit Schroders Global Investor Study 2018, “Sparen voor een comfortabel pensioen”.

Delen:

Degenen die de pensioenleeftijd naderen, verwachten gemiddeld 38 procent van hun pensioeninkomen aan eerste levensbehoeften te besteden. Gepensioneerden geven hier echter meer dan 52 procent aan uit.

Uit het onderzoek blijkt dat nog werkenden in Nederland verwachten gemiddeld 75 procent van hun huidige salaris of inkomen nodig te hebben om echt comfortabel te leven, terwijl gepensioneerden gemiddeld 69 procent ontvangen: het bewijs dat het pensioengat echt bestaat.

Het gat is echter een stuk kleiner dan elders in Europa. In België bijvoorbeeld verwachten nog niet gepensioneerden 75 procent van hun huidige inkomen nodig te hebben, terwijl gepensioneerden daar maar 54 procent hiervan ontvangen.

Ondanks dit pensioengat blijken Nederlandse gepensioneerden relatief tevreden. Maar liefst 60 procent geeft aan dat ze voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven.

Hein Kuijpers, Head of Intermediary Netherlands:

“Om te voorkomen dat de toekomstige generaties na hun werkzame levens krap bij kas komen te zitten, zullen mensen het belang ervan moeten inzien om zo jong mogelijk te beginnen om geld apart te zetten. Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is te laat om dit tekort aan te vullen.”

Rapport sparen voor een comfortabel pensioen

Zie ook Pensioenoverzicht laat straks ook mee- en tegenvallers zien

Zie ook Zekerheid van pensioen heeft een hoge prijs

Zie ook Pensioentekort dreigt voor een op drie werknemers

Dit vind je misschien ook interessant