Subsidieregeling praktijkleren aanvragen tot 15 september

U kunt sinds 2 juni tot en met uiterlijk 15 september 2015 voor 17.00 uur een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen die RVO na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.