Uitkering deels zieke werknemer in buitenland blijft

Nederland kan uitkeringen voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor werknemers die in het buitenland verblijven, niet zomaar stopzetten. Binnen de EU houden Europese regels dat tegen. Buiten Europa kunnen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet meegenomen worden, tenzij er een verdrag over is met het betreffende land.
Delen:

Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer geschreven. De Kamer had hem op initiatief van de VVD gevraagd om te onderzoeken of export van deze arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan worden tegengegaan. Dat is dus lastig. Als betrokkenen zo'n zaak aan de rechter voorleggen, riskeert Nederland een hoge boete en een dwangsom.
Overigens heeft slechts een klein deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) betrekking op een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA). Het gaat om 3821 WGA-gerechtigden binnen en buiten de EU, wat ongeveer 32 miljoen euro per jaar kost. De totale lasten voor de WIA-uitkeringen bedragen bijna 3 miljard euro.

Klik hier voor de brief