Consumpties vaktechnisch overleg - verschil BTW en WKR

Voorbelasting op de aan de werknemers tijdens vaktechnische overleggen en cursussen verstrekte spijzen en dranken is niet aftrekbaar op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. Dat blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.