Tegemoetkoming lagere WW door ziekte ex-werknemer

Minder inkomsten door ziekte leidt niet meer tot een lagere WW-uitkering. Mensen die in het jaar voor hun WW-uitkering ziek waren en die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich sinds 1 januari 2018 inschrijven via UWV.nl voor een tegemoetkoming. Dit kan tot 1 juli 2018.

Delen:

De tegemoetkoming geldt als iemand direct vanuit een dienstverband werkloos werd en in het jaar voordat hij WW kreeg langer dan 12 weken ziek was. Als hij door die ziekte minder inkomsten had, werd het dagloon en daardoor de uitkering lager. De ex-werknemer kan dan misschien een tegemoetkoming krijgen.

Voorwaarden tegemoetkoming

De persoon kan zich inschrijven voor de tegemoetkoming als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De WW-uitkering ging op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017 in.
  • In het jaar voor de eerste werkloosheidsdag ontving hij in totaal meer dan 12 weken minder loon of een Ziektewet-uitkering omdat hij ziek was.
  • Het verschil tussen het oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7 procent.

Inschrijven voor de tegemoetkoming kan tot en met 30 juni 2018. Lees meer op UWV.nl

In het najaar hoort de persoon naar verwachting of hij de tegemoetkoming krijgt.