Vervanging Wet DBA – wat vinden veldpartijen?

De Wet DBA wordt vervangen. Nieuwe maatregelen staan in het regeerakkoord, zoals een minimumtarief voor zzp’ers, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule. Hoe staan veldpartijen tegenover deze maatregelen?