Bijtelling auto dga terecht ondanks verbod privégebruik

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van een directeur-grootaandeelhouder (dga) en bestuurder van een bv is terecht, ondanks het verbod van privégebruik in de arbeidsovereenkomst. Dat oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden.  De Hoge Raad verklaart op 16 maart 2018 het beroep in cassatie ongegrond.