30%-regeling: stand van zaken. Drie relevante uitspraken

Wanneer een werknemer vanuit het buitenland in Nederland wordt tewerkgesteld (ingekomen werknemer) kan hij, mits hij aan een aantal voorwaarden voldoet, gebruik maken van de 30%-bewijsregel. Bij toepassing van deze regel kan de werkgever tot 30 procent van brutoloon zonder inhouding van loonheffing aan de werknemer betalen. De voorwaarden zijn per 1 januari 2012 drastisch gewijzigd. De laatste maanden zijn een aantal uitspraken over de 30%-regeling verschenen. In dit artikel vindt u de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie hierover.