Loonbelastingplicht van niet-in-Nederland wonende werknemers (deel 2). Bijzondere arbeidsrelaties uitgelicht

De woonplaats van een werknemer is van belang omdat deze mede bepaalt of hij aan de Nederlandse loonbelasting is onderworpen. Wanneer is nu een werknemer die niet in Nederland woont (hierna: buitenlandse werknemer) op basis van de Wet op de loonbelasting 1964 aan de loonbelasting onderworpen? In Praktijkblad Salarisadministratie nr. 4 van 27 februari 2015 is de algemene regeling beschreven die hierbij geldt (hierna: deel 1). In deze bijdrage leest u de hiervan afwijkende bijzondere regelingen.