Werkgevers tegen plannen extra geboorteverlof partners

Werkgevers zien niets in de huidige plannen van het kabinet voor extra partnerschapsverlof.  Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen niet dat werkgevers opdraaien voor de kosten en vragen minister Koolmees van Sociale Zaken de plannen aan te passen. Dat hebben ze laten weten bij de consultatie van het wetsvoorstel WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) .