Arbodienst aansprakelijk na falen re-integratieverplichtingen

Een werkgever krijgt van het UWV een loondoorbetalingsverplichting opgelegd wegens het niet voldoen aan haar re-integratieverplichtingen betreffende een zieke werknemer. De werkgever spreekt de arbodienst aan wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Hij verwijt de arbo-arts onjuiste advisering en vordert vergoeding van het bedrag dat hij in verband met de loondoorbetalingsverplichting aan de werknemer dient te betalen. De vordering wordt toegewezen, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.