Minister onderzoekt speelveld UWV en verzekeraars bij WGA

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap constateert dat, als gevolg van de verschillende financieringssystemen, het speelveld tussen het UWV en verzekeraars op de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet gelijk is. Minister Asscher van Sociale Zaken gaat hier in een brief nader op in.