Verzekeringsplicht buitenlandse werknemer bij NL-werkgever

De besluiten uitbreiding en beperking kring verzekerden volks- en werknemersverzekeringen zijn met ingang van 1 januari 2015 aangepast. Dat meldt AWVN.