SER: één verlofregeling voor kraamverlof partnerverlof ouderschapsverlof

Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in praktijk erg ingewikkeld. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen. De SER pleit daarbij voor een wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.