Recht op wettelijk minimumloon – wat telt (niet) mee?

Het wettelijk minimumloon is het loon dat een werknemer minimaal moet ontvangen als hij werkt. Hij heeft hier ook recht op als hij doorwerkt na de AOW-leeftijd. Voor jonge werknemers tussen 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Vanaf 1 juli 2017 heeft een werknemer vanaf 22 jaar recht op het volledige minimumloon.