Herplaatsing werknemer voor ontslag

Een werknemer kan alleen worden ontslagen als de werkgever hem niet kan herplaatsen. De werkgever moet kijken of er binnen een redelijke termijn een andere passende functie voor de werknemer is. Ook kan het zijn dat de werknemer door scholing in een andere functie kan gaan werken. Soms ligt een herplaatsing niet voor de hand. Bijvoorbeeld als iemand ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.