Nettoloon stijgt voor meeste werknemers in 2018

Bijna alle werknemers gaan er in 2018 in nettoloon iets op vooruit, omdat zij minder belasting betalen. Werknemers met een minimum (1.578 euro) of modaal (2.894 euro) salaris zien maandelijks netto 7 euro meer op hun bankrekening. Mensen die anderhalf keer modaal verdienen, zien bijna 8 euro meer onderaan de loonstrook staan. Dit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.