Fouten in Beschikking gedifferentieerde premie Whk

Werkgevers hebben eind eind 2014 of begin 2015 van de Belastingdienst weer een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas ontvangen. Inmiddels is gebleken dat de Belastingdienst ook voor 2015 fouten heeft gemaakt bij de berekening van de gehanteerde premielonen over de jaren 2009 tot en met 2013, die niet altijd overeen blijken te komen met de feitelijke premielonen over die jaren conform de ingediende loonaangiftes. Dat meldt BDO.