Wetgeving minder verschil vast en flexcontract komt in 2018

Het kabinet is van plan wetsvoorstellen ten aanzien van het verkleinen van verschillen tussen vaste en flexcontracten al in 2018 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Naar verwachting zullen de maatregelen grotendeels uiterlijk per 1 januari 2020 in werking kunnen treden.