Cafetariaregeling LTO en wijziging meerwerk in Wet minimumloon

Met de inwerkingtreding van het onderdeel 'meerwerk' in de Wet minimumloon per 1 januari 2018 leek het er lange tijd op dat het gebruik van de cafetariaregeling voor seizoenswerk sterk ingeperkt zou worden. Na afstemming met de ministeries van Sociale Zaken, Financiën en met de Belastingdienst, bleek dat er toch nog ruimte is voor uitruil van brutolooncomponenten met een onbelaste vergoeding voor ET-kosten. Dat meldt LTO.