Crisisheffing niet strijdig met wet, gelijkheidsbeginsel, EVRM

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recent geoordeeld dat de crisisheffing over het jaar 2013 niet in strijd is met het systeem van de wet, het gelijkheidsbeginsel en artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Deze rechtbankuitspraken van 8 april zijn in vervolg op eerdere uitspraken van andere rechtbanken in diverse (proef)procedures voor de crisisheffing over het jaar 2013. Dat meldt PricewaterhouseCoopers.