Sociaal plan en kantonrechtersformule. Transitievergoeding per 1 juli 2015

Bij ontslag van een medewerker kan een ontslagvergoeding verschuldigd zijn. In veel sectoren is daarbij niet afgewacht wat de uitkomst zal zijn van een ontslagprocedure, maar is al in een sociaal plan of sociaal statuut vastgesteld hoe hoog in voorkomend geval de ontslagvergoeding zal zijn. Daarbij wordt met regelmaat verwezen naar de gangbare kantonrechtersformule, waarmee kantonrechters in een ontslagprocedure de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen.