Is de iPad nu een computer of een communicatiemiddel

Hof Amsterdam acht een iPad niet geschikt voor langdurig gebruik als computer. Op deze gronden heeft het hof de iPad in een rechtszaak aangemerkt als communicatiemiddel. Advocaat-Generaal Niessen (A-G) vindt het oordeel van het hof onbegrijpelijk. Volgens de A-G heeft het hof er geen blijk van gegeven dat hij bij zijn beschouwing alle functies van de iPad in onderlinge samenhang in aanmerking heeft genomen.