Aangifte loonheffingen: wijzigingen 2018 en code invloed verzekeringsplicht

De belangrijkste wijzigingen en een aandachtspunt in de aangifte loonheffingen zijn in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 opgenomen.