Effecten Wwz in relatie tot doelstelling wet

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in een brief aan de Tweede Kamer in op de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in relatie tot de doelstelling van deze wet. Dit naar aanleiding van de berichtgeving in de media over ontslagen bij ING.