Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen juli 2017

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen, versie 7 juli 2017, gepubliceerd.