WGA-instroom grote werkgevers in 2016 – zieke werknemers per bedrijf of sector

UWV heeft op 30 juni 2017 per werkgever het instroomcijfer van werknemers gepubliceerd dat arbeidsongeschikt is geworden. Het gaat om de cijfers van werkgevers met minimaal 250 werknemers.