Buitenlandse werknemer in Nederland laten werken zonder werkvergunning

De nieuwe Regeling internationaal handelsverkeer geeft werkgevers de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland te laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een buitenlandse klant van het Nederlandse bedrijf.