Vier uitspraken over einde contract zwangere werkneemsters – discriminatie?

Werkgevers die vrouwen vanwege hun zwangerschap of pril moederschap ongelijk behandelen, is een groot probleem op de arbeidsmarkt. Het College voor de Rechten van de Mens behandelde op 18 mei vier zaken over zwangerschapsdiscriminatie.