Mag Belastingdienst BSN verwerken in btw-nummer zzp'er?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp'ers. De AP heeft verschillende verzoeken van zzp'ers gekregen om zich hier over uit te spreken.

Mag Belastingdienst BSN verwerken in btw-nummer zzp'er?

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels.

Privacyrisico’s

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Het BSN van zzp’ers is integraal opgenomen in hun btw-identificatienummer. Zzp’ers hebben de verplichting om hun btw-nummer aan (potentiële) klanten bekend te maken, bijvoorbeeld op hun website en op facturen.

Zie ook het bericht ‘Btw-nummer niet langer koppelen aan Burgerservicenummer’ 

‘Btw-nummer niet langer koppelen aan Burgerservicenummer’