Beleidsregels Ontslagtaak UWV gewijzigd sinds 2015. Afspiegelingsbeginsel en regels payrollwerknemers

De bijlage bij het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 is sinds 1 januari 2015 gewijzigd. Het gaat hierbij om de tekst van hoofdstuk 10 'Afspiegelingsbeginsel'. Met ingang van 1 januari 2015 zijn ook de regels in het Ontslagbesluit voor de beoordeling van een ontslagaanvraag voor een payrollwerknemer gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in de UWV beleidsregels verwerkt, naast wat uitbreidingen van de al bekende paragrafen. De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort toegelicht.