Herziening Detacheringsrichtlijn: stand van zaken

De EU-ministers van Sociale Zaken hebben 15 juni 2017 geen akkoord over herziening van de detacheringsrichtlijn bereikt. Dat wordt nu op zijn vroegst eind oktober. Hiermee wordt nieuwe EU-wetgeving die de gelijke beloning regelt van tijdelijke werknemers uit een ander EU-land en hun collega’s in het gastland, is op de lange baan geschoven.