Verzekeringspositie van de directeur-grootaandeelhouder

De verzekeringspositie van de directeur-grootaandeelhouder blijft de gemoederen bezighouden. In maart 2013 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de wijze waarop de regels die bepalen wie als directeur-grootaandeelhouder wordt beschouwd, moeten worden gelezen. In Praktijkblad Salarisadministratie nr. 11 van 2014 heeft u hierover kunnen lezen. Inmiddels is er rechtspraak gekomen die gebaseerd is op dit arrest.