Naar een robuustere loonaangifteketen

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 wordt gewerkt aan een robuustere keten.De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden. Dat staat te lezen in het UWV Jaarverslag 2014.