Bestelauto alleen geschikt voor goederenvervoer – inrichtingseisen

Het ministerie van Financiën heeft informatie openbaar gemaakt die betrekking heeft op de inrichtingseisen voor de bestelauto.

De volgende documenten worden openbaar gemaakt:

 1. een memo van mei 2016, ‘De bestelauto die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen’.
 2. een meer uitgebreide versie van dit document, ‘UITZONDERINGEN OP DE AUTO, REGELING PRIVEGEBRUIK AUTO, Bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen’.

Deze documenten worden bij de uitvoering van de Wet op de loonbelasting 1964 gebruikt als jurisprudentieoverzicht.

De Wet op de loonbelasting 1964 kent een aantal categorieën bestelauto’s waarop het autokostenforfait van artikel 13bis niet van toepassing is. Eén daarvan is de bestelauto die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen

Bestelauto uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

De volgende categorieën bestelauto’s kunnen worden aangemerkt als bestelauto’s die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat hierbij steeds om bestelauto’s zonder dubbele cabine.

a. bestelauto waarvan

 • de bijrijdersstoel is verwijderd en
 • de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.

b. bestelauto

 • waarvan het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak.

c. bestelauto die

 • zodanig groot is dat hij niet in een parkeergarage past en
 • voorzien is van stellingen en
 • waarvan de bijrijdersstoel functioneel is t.a.v. het laden en lossen. Hierbij kan getoetst worden of de bijrijder ook meerijdt om andere hoofdwerkzaamheden van de onderneming uit te voeren (niet zijnde laden en lossen).

Is een ter beschikking gestelde bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen, dan mag de werkgever de regeling voor privégebruik auto niet toepassen.

Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen is niet het gebruik van een auto bepalend, maar de inrichting ervan.

Bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

De volgende categorieën bestelauto’s kunnen worden aangemerkt als bestelauto’s die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen:

a. bestelauto waarvan

 • de bijrijdersstoel is verwijderd en
 • de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast;

b. bestelauto

 • waarvan het vloeroppervlak van de Iaadruimte 90°h of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak en
 • de inhoud van de Iaadruimte 90% of meer is van de totale inhoud;

c. bestelauto die

 • zodanig groot is dat hij niet in een parkeergarage past en
 • voorzien is van stellingen en
 • waarvan de bijrijder stoel functioneel is t.a.v. het laden en lossen. Naarmate de auto groter is of de Iaadruimte specifieker is aangepast aan de aard van de onderneming wordt het belang van het gebruik van de bijrijdersstoel minder groot;

d. bestelauto die

 • vies en stoffig is en
 • waarvan de bijrijdersstoel functioneel is t.a.v. het laden en lossen.

Als de werknemer een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer privé gebruikt, is de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik loon.

Meerijden bijrijder niet toerekenen aan vervoer goederen

Dat de bijrijder meerijdt omdat zonder zijn hulp de chauffeur de lading (lantaarnpalen) niet op de plaats van bestemming kan lossen, betekent dat niet dat de bijrijdersstoel (nagenoeg) uitsluitend een functie voor het vervoer van goederen heeft. De bijrijder verricht namelijk na het lossen andere werkzaamheden, zoals het graven van gaten om de lantaarnpalen te plaatsen, evenals het plaatsen van lantaarnpalen.

Functioneel bezien moet het meerijden van de bijrijder dan ook niet – in ieder geval niet in voldoende mate – worden toegerekend aan het vervoer van goederen. Dat betekent dat geen sprake is van een bestelauto die door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.

Zie het bericht Hogere bijtelling voor werknemer met bestelauto

Hogere bijtelling voor werknemer met bestelauto

De omstandigheid dat de bestelauto ook kan worden gebruikt voor privévervoer van goederen of personen sluit niet uit dat sprake is van een bestelauto die door aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.

Besluit na Wob-verzoek om informatie over inrichtingseisen bestelauto

Zie ook het artikel Bestelauto van de zaak: de aandachtspunten

Bestelauto van de zaak: de aandachtspunten