A-G: werkgever stelt auto’s ter beschikking aan werknemer

Advocaat-Generaal Niessen is het eens met het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden dat de werkgever auto’s aan de werknemers ter beschikking stelt. De werknemers hebben namelijk de hele werkdag de auto’s tot hun beschikking. Ook is het autokostenforfait volgens de A-G niet onverenigbaar met art. 1 EP EVRM.