UWV kent geen scholingsvouchers meer toe

UWV voert de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep uit. Vanwege grote populariteit van deze regeling is het subsidieplafond eerder bereikt dan voorzien. UWV gaat daarom aanvragen afwijzen omdat er geen budget meer is.