Uitstel inperking toepassing cafetariaregeling tot 1 januari 2018

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een aantal aanpassingen in de Wet minimumloon (WML) uitgesteld tot 1 januari 2018. LTO Nederland is blij met dit uitstel. Concreet betekent dit dat de uitruil van overuren met toepassing van de cafetariaregeling in ieder geval mogelijk blijft tot 1 januari 2018.