Eerste Kamer neemt voorstel banenafspraak en quotum aan

Het bedrijfsleven en de overheid moeten de komende elf jaar gaan zorgen voor 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten. Lukt bedrijven dat onvoldoende, dan kunnen ze vanaf 2017 een boete krijgen van 5000 euro voor elke niet-ingevulde plek. De Eerste Kamer is op 31 maart akkoord gegaan met het voorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkte.